Hur påverkar annan ekonomi min ekonomi?

Vi har tidigare pratat om ekonomi, vad det är och framför, allt hur din egen ekonomi fungerar. Alla personer, organisationer, företag och liknande som kommer i kontakt med pengar i någon form har en ekonomi, och förhoppningsvis även en budget av något slag. Det här gäller ända från din granne upp till organisationer som är så stora att det inte bara är ett lands utan flera länders ekonomier. 

Till exempel har EU, den europeiska unionen, både en ekonomisk organisation och en budget. Många av dessa ekonomier runt omkring dig, både i din närhet och långt borta, påverkar din budget på olika sätt. Utan att gå in på det allt för mycket i detalj tänkte vi i detta avsnitt kort berätta om hur olika saker utanför ditt hushåll i hög grad kan påverka din ekonomi och dina pengar. Det är inte på något sätt en heltäckande beskrivning, utan snarare en enkel guide till några av de vanligaste begreppen i ekonomin.

Artikelns innehåll:

  • Alla personer, organisationer, företag och liknande har en ekonomi
  • Olika ekonomiska och politiska händelser i landet påverkar din privata ekonomi
  • Något förenklat kan vi kalla hög- och lågkonjunktur för “goda tider” respektive “dåliga tider” när det handlar om det ekonomiska läget i ett land

Vad innebär hög- och lågkonjunktur

Några av de vanligaste orden när det pratas om ett helt lands ekonomi är hög- och lågkonjunktur. Att gå in i detalj på vad detta innebär är inte helt enkelt, och vi riskerar att få hålla på riktigt länge. Vi ska nöja oss med att titta lite övergripande på det. Något förenklat kan vi kalla hög- och lågkonjunktur för “goda tider” respektive “dåliga tider” när det handlar om det ekonomiska läget i ett land. 

När de svenska ekonomerna tittar på hur konjunkturen förändras gör de det utifrån flera saker, som till exempel hur stor arbetslösheten är, vad kronan har för värde i förhållande till andra valutor och liknande. Konjunkturen påverkar din ekonomi bland annat genom saker som priset på varor och tjänster, möjligheten att byta/få jobb och ta lån.

Vad betyder ränteläge?

Begreppet ränteläge är i sig inte så väldigt krångligt. Det handlar om vilken den allmänna nivån för olika räntor ligger på. Även om olika typer av lån har olika nivåer på sina räntor är det i allmänhet så att olika lån ändå följer ungefär samma mönster. De flesta räntor blir lägre ungefär vid samma period, och man säger att det då är ett lågt ränteläge. När räntorna stiger blir ränteläget högre. Anledningarna till detta är desto krångligare, och det handlar bland annat om just hög- och lågkonjunkturer, och den ränta som Sveriges Riksbank använder sig av när de i sin tur lånar ut pengar till bankerna. Denna ränta kallas repo- eller styrränta.

Hur arbetsmarknaden påverkar ekonomin

Att en hårdare arbetsmarknad påverkar din ekonomi är inga konstigheter, i tuffa tider är det svårare att få jobb. För den som studerar eller går arbetslös kan det ofta handla om att tvingas titta på andra jobbmöjligheter  än de man tänkt sig från början, som ofta leder till ett annat, sämre löneläge. Även för de som har jobb, kan läget bli sämre, bland annat då möjligheten till löneökning oftast minskar. Många företag tvingas försämra villkoren för de anställda. När arbetsmarknaden förbättras råder så klart omvänt läge, med bättre förutsättningar för de allra flesta, även på den egna ekonomin.

Hur bostadsmarknaden påverkar ekonomin 

Precis såsom arbetsmarknaden kan påverka din ekonomi, kan även bostadsmarknaden ha en direkt påverkan på din ekonomi. Att det är bostadsbrist leder till högre priser, både vad gäller hyresrätter eller bostadsrätter. Andra saker som kan påverka bostadspriserna är ränteläget och konjunkturerna. Är det ett högt ränteläge, alltså om räntorna går upp och det blir dyrt att låna, brukar bostadspriserna sjunka. Är det högkonjunktur och börserna går uppåt och vi har en god tillväxt i landet, då brukar bostadspriserna gå upp. Gäller motsatta förhållanden, lågt ränteläge och lågkonjunktur, då går också priserna som regel i den motsatta riktningen. 

Eftersom boendekostnaderna ofta är en stor del av den egna ekonomin betyder detta att de faktorer som höjer eller sänker läget på bostadsmarknaden även påverkar din egen ekonomi på ett påtagligt sätt. Det kan i sin tur resultera i att man kanske inte alltid har möjlighet att få exakt den bostadssituation man söker.

Sammanfattning

Ovanstående är några av de utomstående saker som påverkar din ekonomi, men det finns så klart många fler. Vi vill bara påpeka att även om man inte behöver ha detaljkunskaper om allt som händer i Sverige, är det ändå bra att känna till hur olika ekonomiska och politiska händelser i landet kan påverkar din privata ekonomi och du därmed lättare ska förstå hur du kan göra något åt det och i så fall vad.

Låna pengar kostnadsfritt i 14 dagar

Vi erbjuder lån på upp till 25 000 kr

Vi hjälper dig med lån och finansiering, vi hanterar din ansökan om lån online och du kan ha pengarna på kontot samma dag.

Ta reda på vad vi kan erbjuda dig:

Starta ansökan betalningsmetoderr

Ett lån taget 2022-05-20 med kreditbelopp på 15 750 kr till 21 % bunden årlig kreditränta med en återbetalningstid på 24 månader som återbetalas genom 24 avbetalningar om ca 840 kr, ger en effektiv ränta på totalt 29,54 %. Totalt att betala är 20 174 kr, av vilket 750 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SaveLend tillhandahåller. Kreditförmedling sker i samarbete med Savelend’s peer to peer lending.

Kanonbetyg i kundservice!

Vad det än gäller, hjälper vi dig gärna och du kan kontakta oss på det sätt som passar dig bäst!

Chatt

info@loanstep.se

026 - 222 28 38

Så fungerar det

Du ansöker om att låna pengar online, allt sker smidigt med BankID. Vi granskar och lämnar ett preliminärt besked om ditt snabblån på en gång! För ansökningar om lån genomförs endast en kreditupplysning via Bisnode (alltså ingen UC). OBS! En kreditupplysning från Bisnode påverkar inte ditt kreditbetyg. Om du är kvalificerad för ett lån så sätts pengarna in på ditt konto samma dag.