1. Allmänt

1.1 Denna Personuppgiftspolicy innehåller information om hur Savelend Credit Group AB (publ) (559093-5176) och dess dotterbolag (tillsammans kallat “Savelend”, “vi” eller “oss”) behandlar personuppgifter. Det är viktigt att du läser och förstår denna Personuppgiftspolicy innan du delar personlig information med oss ​​eller använder någon av våra tjänster.

1.2 Savelend tillhandahåller olika digitala tjänster (“tjänsten” eller “tjänster”). När du använder tjänsten blir du användare (“användare”) och Savelend kommer sedan på olika sätt att behandla dina personuppgifter. Savelend är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy, om inte annat anges.

1.3 Savelend kommer endast att samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) (”GDPR”) eller annan lagstiftning som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Denna Personuppgiftspolicy beskriver också dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen.

1.4 Om du har frågor angående behandlingen av personuppgifter i Savelend, vänligen kontakta vår dataskyddsombud (“DPO”) enligt följande kontaktinformation:

 E-post: dpo@savelend.se

Address: Savelend Credit Group AB (publ)

Att: DPO

Kammakargatan 7

111 40 Stockholm, Sverige

1.5 Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20  Stockholm alt. e-post, datainspektionen@datainspektionen.se

1.6 Den senaste versionen av vår Personuppgiftspolicy finns på Savelends olika webbplatser, till exempel på Savelend.se och Loanstep.se.

2. Insamling av personuppgifter

2.1 Savelend behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du använder någon av tjänsterna eller kontaktar oss. De personuppgifter vi behandlar är vanligtvis:

(i) Kontakt- och identitetsinformation såsom namn, personnummer och annan information om dig själv t.ex. adress, nationalitet, skattehemvist, information gällande PEP, telefonnummer, e-postadress etc.

(ii) Finansiell information såsom information om din ekonomi som du delar med oss, exempelvis eventuella krediter eller annan information som begärs i KYC-dokumentationen eller annan information om din ekonomi som vi ber om när du skapar ett konto på någon av tjänsterna.

(iii) Övrig information som du har valt att dela med oss, exempelvis om du ansöker om ett jobb eller kontaktar vår kundtjänst. Vi kommer aldrig att be om information om religiösa övertygelser, politiska eller filosofiska åsikter, fackligt medlemskap eller information om hälsa, sexliv eller sexuell läggning (känsliga personuppgifter). För det fall du ändock frivilligt lämnar sådan information så grundas det på ditt samtycke, som du alltid kan återkalla.  

2.2 Savelend behandlar personuppgifter som vi samlar in om dig när du använder Savelends tjänster. Beroende på vilken tjänst du använder kan vi samla in följande information direkt eller via våra partners:

(i) Kontakt- och identitetsinformation såsom namn, personnummer, kön, nationalitet, telefonnummer, e-postadress etc.

(ii) Finansiell information såsom inkomster, skulder, transaktionsuppgifter, tidigare ansökningar gällande kreditupplysningar etc.

(iii) Information om hur du interagerar med Savelend – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du kommit till sidan och hur du lämnade sidan  och leveransnotiser när vi kontaktar dig (cookies).

(iv) Enhetsinformation, exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

(v) Information från externa sanktionslistor och PEP-listor – vi kan inhämta och jämföra information från EU: s sanktionslistor och listor över så kallade PEP (Politically Exposed Persons). Dessa listor innehåller information såsom namn, födelsedatum, födelseort, yrke eller position och anledningen till att de finns på ifrågavarande lista.

3. Varför Savelend behandlar personuppgifter och hur länge

3.1 Savelend behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig samt följa gällande lagstiftning. 

Savelend behandlar personuppgifter för följande ändamål och i enlighet med följande legala grunder.  

3.1.1

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

– Information om hur du interagerar med Savelend

– Enhetsinformation

Syfte: För att tillhandahålla tjänsterna, hålla användarkonton uppdaterade och se till att innehållet i tjänsten presenteras på rätt sätt.

Rättslig grund: För att uppfylla Savelends avtalsenliga skyldigheter.

Tid för behandling: Ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.

3.1.2

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

– Ekonomisk information (när vi verifierar din identitet via din bank)

Syfte: Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Rättslig grund: För att uppfylla Savelends avtalsenliga åtaganden och för att följa gällande lagstiftning.

Tid för behandling: Ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.

3.1.3

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

– Finansiell information

Syfte: Utför kreditprövning innan kredit beviljas

Rättslig grund: Följa gällande lagstiftning bl a konsumentkreditlagen  och för att uppfylla Savelends avtalsenliga skyldigheter gentemot våra investerare på plattformen.

Tid för behandling: Högst ett år efter det att informationen samlats in, tills dess nyare information erhålls eller, om användaren skapar ett konto, ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.

3.1.4

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

– Finansiell information

– Enhetsinformation

– Information från externa sanktionslistor och PEP-listor

Syfte: Utföra riskanalys, förebygga bedrägerier och utföra riskhantering

Rättslig grund: Efterleva gällande lagstiftning, vilket främst är Lag om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism, konsumentkreditlagen samt för att kunna uppfylla Savelends avtalsenliga skyldigheter gentemot våra investerare på plattformen.

Tid för behandling: Högst ett år efter det att informationen samlats in, tills dess nyare information erhålls eller, om användaren skapar ett konto, ett år efter att användaren har slutat använda tjänsten genom att avsluta sitt konto.

3.1.5

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation samt andra uppgifter som du ger oss

Syfte: Att ge support och kundservice

Rättslig grund: Att uppfylla Savelends avtalsenliga skyldigheter och intresseavvägning.  

Tid för behandling: Högst två år efter avslutat supportärende.

3.1.6

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

Syfte: Att skicka information om Savelend och tjänsten

Rättslig grund: Samtycke och intresseavvägning.

Tid för behandling: Så länge du inte motsäger dig att sådan information får skickas till dig.  

3.1.7

Behandlade personuppgifter:

– Kontakt- och identitetsinformation

– Finansiell information

– Enhetsinformation

– Information från externa sanktionslistor och PEP-listor

Syfte: För att följa gällande lagstiftning, Lag om åtgärd mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rättslig grund: Enligt gällande lagstiftning.

Tid för behandling: 5 eller 10 år från det att åtgärderna genomfördes beroende på det enskilda fallet.

4. Utlämnande av personuppgifter

4.1 Savelend kan överföra eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Savelends räkning för att Savelend ska kunna tillhandahålla tjänsterna. Savelend använder underleverantörer eller kategorier av underleverantörer enligt specifikation på följande webbplats: https://savelend.se/privacy

4.2 Savelend samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU / EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU / EES genom att ingå standardavtalsklausuler eller bindande företagsavtal.

4.3 Sekretess gäller för de flesta personuppgifter i enlighet med Lagen om betaltjänster.   Sekretess innebär att Savelend inte felaktigt får utlämna eller på annat sätt röja några uppgifter om användare till utomstående. Savelend utlämnar dock nödvändiga personuppgifter för det fall skyldig föreligger enligt lag, till myndigheter som polis, Skatteverket eller andra myndigheter. Ett exempel på utlämning är information till Skatteverket om preliminär skatt eller information som lämnas för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt att begära ut registerutdrag. Du har rätt, en gång per kalenderår, att utan kostnad få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar och lagrar om dig. Din begäran måste skickas skriftligen till oss och ha din underskrift. Vid begäran, vänligen kontakta oss enligt kontaktinformationen i avsnitt 1.4.

5.2 Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkorrekt information om dig själv. Du kan själv korrigera informationen genom att logga in på Mina sidor på Loanstep.se eller Savelend.se. Du kan även kontakta oss om du behöver hjälp med detta.

5.3 Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till en annan leverantör. Kontakta oss för hjälp med detta, vänligen använd kontaktinformationen i avsnitt 1.4.

5.4 Avaktivering och radering av användarkonto (rätten att bli bortglömd). Du har rätt att  invända gentemot behandling av dina personupppgifter. Emellertid kan detta innebära att du inte längre kan använda tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i avsnitt 1.4.

5.5 Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avsäga dig information i form av reklam eller marknadsföring. Du kan alltid avsäga dig att ta emot marknadsföringskommunikation från Savelend  i e-postmeddelandet och SMS-meddelanden genom att klicka på “avsluta prenumeration”. Registrerade är alltid välkomna att kontakta Savelend för hjälp med att tacka nej till Savelends kommunikation.

5.6 Rätten att återkalla samtycke. För de applikationer där vi behandlar din personliga information grundat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Konsekvensen av detta kan vara att du inte längre kan använda tjänsten. För att göra det, använd kontaktinformationen i avsnitt 1.4.

6. Säkerhetsåtgärder

6.1 Säkerhet är viktigt för Savelend, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller raderas av obehöriga i samband med Savelends behandling av personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy.

7. Cookies

7.1 Savelend använder “cookies” på sina webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookies används bland annat för att spara 

personliga inställningar och gör det också möjligt för oss att se vad besökaren gör på webbplatsen.

7.2 Det finns två olika varianter av “cookies”; dels s k “session cookies” och dels “varaktiga cookies”. Savelends webbplatser använder både sessionskakor och varaktiga  kakor.

Sessionscookies används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen och lagras endast tillfälligt i besökarens arbetsminne på datorn och tas bort automatiskt när besökaren stänger sin webbläsare.

Varaktiga cookies används för att berätta för besökaren vad som har uppdaterats på webbplatsen sedan senaste besöket på webbplatsen och för att identifiera återkommande användare och spara uppgifter som tidigare lämnats. Cookies kan inte identifiera dig personligen, utan endast den webbläsaren som vid tiden för besöket fanns installerad på din dator.

7.3 Savelend tar fram statistik över antalet besök, hur många gånger enskilda sidor har besökts, vilka webbadresser besökarna kommer från, vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet med denna datainsamling är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Informationen som upphämtas är information om domännamn, webbläsare, operativsystem, tidpunkt när du gick in på vår webbplats och om du klickade på någon länk för att komma åt vår webbplats. Denna information kan lämnas ut till underleverantörer för analytiska och marknadsföringsändamål.

7.4 Majoriteten av alla webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera kakor. Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator kan du ändra inställningen direkt i din webbläsare.

8. Ändringar av denna Personuppgiftspolicy

8.1 Savelend förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy.

8.2 Alla ändringar av denna Personuppgiftspolicy kommer att publiceras på vår webbplats. Vänligen besök därför vår webbplats regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.